Haberler

GENEL KURUL İLANI

Federasyonumuzun Olağan genel kurulu aşağıdaki gündem gereğince 23.09.2021 Perşembe  günü saat:16:00’de Hacı Hüseyin Mah. Fevzi Paşa Cad. Vahit Sütlaş Sahnesi-Giresun adresinde  yapılmasına, ekseriyet sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı gündem gereğince 01.10.2021 Cuma  günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İlan Olunur.

Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Divan heyetinin seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması,

4-Başkanın ve Protokolün konuşmaları,

5-Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,

6-Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası

7-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,

8-Yönetim kurulu, Denetim kurulu, Onur kurulu ve Konfederasyon delegelerinin seçimi,

9-Dilek ve temenniler,

10-Kapanış

Related Posts