OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun  Olağanüstü genel kurulu aşağıda gündem gereğince 08.06.2023 Perşembe  günü saat:16:00’de H.Miktat Mahallesi, Satım Sokak, Dervişoğlu İşhanı, Dr.Hakan Gülenç Toplantı Salonu, Kat:2, N0:201-Giresun adresinde  yapılmasına, ekseriyet sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı gündem gereğince 16.06.2023 Cuma  günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İlan Olunur.

 Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

 

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Divan heyetinin seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması,

4-7405 Sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” gereği Tüzük değişikliğinin yapılması,

5-Dilek ve temenniler,

6-Kapanış